Norrköpings Trädgårdssällskap

Har du gröna fingar eller vill du få?

Hos oss är alla välkomna oavsett om du är nybörjare eller van trädgårdsodlare.----------------------------------------------

Vår lokalaförening är till för alla trädgårdsintresserade i Norrköping med omnejd. Vare sig du är nybörjare eller van trädgårdsodlare, så är du välkommen på inspirerade föreläsningar, temakvällar och andra trädgårdsinspirerade träffar. Välkommen som medlem!

20/10 Erfarenhetsutbyte 

En träff då vi kan dela erfarenheter, tips och idéer från sommaren. Vi tar också upp problemet med invasiva växter och djur.
Ta gärna med fröer, sticklingar, plantor eller annat som du vill dela med dig av, eller byta.  
Plats: Himmelstalunds utbildningscentrum
Tid: kl.18.00-20.00

Kostnad: 50 kr inklusive kaffe och smörgås (för icke medlemmar 80 kr). Betalas med swish till 0765684561(skriv erfarenhetsutbyte). Anmäl deltagande senast 17 oktober till camillajwildner@gmail.com, eller 0722430372.


13/11 Maj-Lis Petterson

Trädgårdens glädjeämnen och objudna gäster
Vi får äntligen besök av hortonom, växtskyddsexpert och författare Maj-Lis
Pettersson. Hon är engagerad i många olika trädgårdssammanhang som t.ex. odla
med P1, Älvsjö trädgårdsmässa m.m.
Maj-Lis ger tips om några av hennes favoriter, informerar om både nya och viktiga,
nygamla skadegörare. Vilka kan vi bekämpa på biologisk väg? Vilka andra åtgärder
står till buds? Efter föredraget finns det möjlighet att ställa frågor.
Maj-Lis har kommit ut med en ny upplaga av ”Skydda din trädgård”. Den är nu reviderad och utökad med buskar och träd så nu känns den komplett.
Plats: Himmelstalunds utbildningscentrum.
Tid: 14.00-16.00
Kostnad: 100 kr. Betalas med swish till 0765684561 (ange Maj-Lis).
Efter föredraget bjuder föreningen på en enkel förtäring.
Anmäl deltagande senast 6 november till camillajwildner@gmail.com, eller
0722430372Efterlysning!

Kanske tycker du att det vore roligt och intressant att delta i planeringen av föreningens verksamhet? Styrelsen tar gärna emot fler medlemmar! Eller har du något önskemål om något intressant trädgårdsbesök i någon del av Sverige eller finns det någon föreläsare du skulle vilja lyssna på?
Om du är intresserad att delta i styrelsen hör av dig till Eva Stenbom, eva@stenbom.se, telefon: 070-819 67 99

Eller har du något önskemål om något intressant trädgårdsbesök i någon del av Sverige eller finns det någon föreläsare du skulle vilja lyssna på?

Höstprogrammet för 2022 finns nu för nedladdning

Höstprogram 2022 (1).pdf