Norrköpings Trädgårdssällskap

Har du gröna fingar eller vill du få?

----------------------------------------------

Vår lokalförening är till för alla trädgårdsintresserade i Norrköping. Vare sig du är nybörjare eller van trädgårdsodlare, så är du välkommen på inspirerade föreläsningar, temakvällar och andra trädgårdsinspirerade träffar. Välkommen som medlem!

Alla aktiviteter våren 2021 är uppskjutna tills vidare

Enkäten
Styrelsen har skickat ut en enkät till alla medlemmar för att sondera intresset för aktiviteter under våren. Intresset för enkäten var svagt och sedan den skickades ut har det kommit nya restriktioner med anledning av pandemin. Styrelsen har därför beslutat att skjuta upp all verksamhet tills vidare. 

Årsmötet är uppskjutet

Preliminär tidpunkt för årsmötet är 25 maj, kl 18:00. Närmare uppgifter om var och hur kommer i början av maj.

Vårprogrammet 2021

På grund av rådande restriktioner skjuts alla aktiveter upp tills vidare. Styrelsen hoppas kunna återkomma i vår om situationen ändras och det åter finns möjligheter att träffas.För nedladdning