Utflykt till Grytshandelsträdgård samt besök hos Kärlekens trädgård 15/5-22

Några av våra medlemmar åkte på en utflykt till handelsträdgården i Gryt och sen ett stopp hos Kärlekensträdgård.